Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Uitkomsten peiling ouderbetrokkenheid

06-11-2017
De uitkomsten van de peiling die in oktober gedaan is is hieronder opgenomen.

Begin oktober hebben we alle ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen over ouderbetrokkenheid.

De uitkomsten zijn hieronder opgenomen. Er kon gescoord worden tussen 1 en 4, alle gemiddelde scores boven de 3 zijn goede scores. We zijn erg blij met deze uitkomsten. Deze zijn in het team, de MR en de ouderkring besproken. 

Alleen de laatste vraag scoort iets lager. Er waren meerdere opmerkingen over deze vraag toegevoegd. Ouders geven aan deze vraag iets lager te scoren omdat ze hier weinig zicht op hebben.

We willen iedereen bedanken voor het invullen!