Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Techniekworkshop in de gele groep

27-09-2018
In de gele groep wordt gewerkt aan het thema "Waar ben ik?"
De kinderen hebben een plattegrond en maquette gemaakt van het schoolplein.