Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Ontwikkeling

De basisbehoeften competentie, relatie en autonomie staan centraal in ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Bij ons mag een kind zichzelf zijn. Wij begeleiden leerlingen in het ontdekken en verder ontwikkelen van hun eigen talenten. 
Het welbevinden van kinderen vormt voor ons de basis voor een optimale ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan het groepsproces en aan de sociaal emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen. 

We leren met en van elkaar. In het ochtendprogramma besteden we aandacht aan de basisvaardigheden lezen, taal, schrijven en rekenen. In de middag is er ruimte voor workshops waarin wereldoriŽntatie, kunstzinnige oriŽntatie en basisvaardigheden geÔntegreerd aangeboden worden. Binnen de activiteiten is er veel ruimte voor initiatief van leerlingen en begeleiders.

De leerling is medeverantwoordelijk voor het leerproces. Regelmatig is er een coachgesprek waarin het welbevinden en de ontwikkeling op diverse gebieden aan de orde komen. 
Ouders, begeleiders en kinderen gaan regelmatig in gesprek om de brede ontwikkeling van een leerling te volgen en samen te bepalen welke begeleiding passend is.