Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Consent

Op Blink zijn er verschillende kringen die besluiten kunnen nemen op een bepaald gebied. Besluiten worden op een sociocratische manier genomen. Dat betekent dat iedereen die deel uitmaakt van een kring een gelijkwaardige stem heeft. De besluiten die genomen worden gelden voor iedereen in de school. De consentmethode gebruiken we om draagvlak voor besluiten te creëren. Hierbij gelden niet de meeste stemmen, maar álle stemmen uit de kring. Een besluit wordt pas genomen na ‘consent’, dat is wanneer niemand uit de kring beargumenteerd overwegend bezwaar heeft.
In onze kringwerkwijzers staan de kringen en de manier waarop we werken met de consentmethode beschreven.