Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) is een kring die meebeslist en/of advies geeft over het schoolbeleid. De kring bestaat uit twee personeelsleden van de Blinkkring en twee gekozen ouders.
De MR heeft:
  • instemmingsrecht over beleid met betrekking tot het pedagogisch en didactisch klimaat;
  • instemmings- en/of adviesrecht over beleid met betrekking tot de organisatie;
  • adviesrecht over beleid met betrekking tot het personeel;
  • instemmings- en/of adviesrecht over beleid met betrekking tot financiŽn.
De leden van de MR zijn in schooljaar 2018-2019:
 
 Joost Prosman  ouder
 Ruth Werkhoven  ouder
 Floor Kwakernaak  team
Margreet van Impelen  team


Hieronder staan de notulen van de meest recente vergaderingen van de MR. 
Notulen 22 maart 2018
Notulen 17 mei 2018
Notulen 20 september 2018