Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Volg de familie Andropov

Donderdag 28 juni: drie stoeltjes blijven leeg

Arina (5), Denis (10) en Maksim (14) komen niet op school. Het lukt niet om hun ouders te bereiken. Pas de volgende ochtend wordt duidelijk dat 10 man politie het gezin in alle vroegte van het bed heeft gelicht. Ze zijn ondergebracht in detentiecentrum Zeist in afwachting van uitzetting.
Het in bewaring stellen en uitzetten van het het gezin heeft grote indruk gemaakt op klasgenoten, vrienden, kennissen en vele anderen in Nederland. De kinderen zijn in Nederland geboren en hier opgegroeid. Ze hebben geen afscheid kunnen nemen. Ze spreken geen Oekraïens.
 
We maken ons ernstige zorgen om het welbevinden en de toekomst van de 3 kinderen. De ouders wonen en werken al 17 jaar in Nederland en hebben hier, net als de kinderen, goede contacten opgebouwd. Ondanks een dringende oproep van het College van B&W, de gemeenteraad en scholen in Culemborg, steunbetuigingen van meer dan 10.000 mensen en diverse acties wordt het gezin toch uitgezet. Er is veel media-aandacht voor de familie. Klik hier voor een overzicht van artikelen en video's.

Zaterdag 7 juli: uitzetting naar de Oekraïne

De familie wordt 's morgens vroeg naar Schiphol gebracht en onder begeleiding van de marechaussee naar de Oekraïne uitgezet. In Kiev heeft de marechaussee de familie aan haar lot overgelaten. Wij vinden het onbegrijpelijk dat een gezin op deze mensonterende manier wordt behandeld door Nederlandse instanties. Op welke manier wordt hier rekening gehouden met de universele rechten van het kind?

Via Kerk in Actie is het op het laatste moment gelukt om opvang in Kiev te regelen via een kerkgenootschap daar. De familie wordt in een ruimte boven de kerk de eerste week opgevangen. De ouders zijn radeloos omdat ze geen contacten hebben in Kiev. Ook hebben ze geen financiële middelen om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Hun kleding en spullen liggen nog 'thuis' in Nederland. Vanuit Nederland proberen we de familie te ondersteunen met berichten en donaties via www.uitgezet.nl.

Maandag 9 juli "Wanneer mogen we weer naar huis?"

De kinderen begrijpen niet wat er gebeurd is. Uitspraken als: "Ik ben toch Nederlander, mama?" en "Wanneer mogen we weer naar huis?" maken duidelijk hoe onbegrijpelijk de gebeurtenissen voor hen zijn. Hun veilige basis is weggenomen, hoe nu verder?
Er is regelmatig contact met de familie. Ondanks de onzekerheid, spanning en angst proberen ouders Viktor en Olga de dagen voor de kinderen zo rustig mogelijk te laten verlopen. Ze zoeken psychologische ondersteuning voor de kinderen. De psycholoog schrikt van de situatie en er worden diverse afspraken gepland om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Een groot probleem is de taal, de kinderen kunnen na de vakantie nog niet naar school omdat ze de taal niet spreken.

Olga en Victor nemen contact op met de sociale dienst voor huisvesting en om mogelijkheden voor werk te onderzoeken.

Donderdag 12 juli: Ondersteuning vanuit Nederland

Ondertussen werken in Nederland familie, buren, kennissen, scholen en sportclubs aan initiatieven om de familie te ondersteunen. Familie in Nederland pakt samen met ouders van de scholen hun spullen in. Benodigde documenten worden via het consulaat opgestuurd. Er worden acties voorbereid, er wordt gezocht naar juridische ondersteuning en er is veel media-aandacht voor de familie Andropov. Klik hier voor een overzicht van artikelen en video's.
De PopUpKerk, DeGoedeZaak, Defence for Children en de scholen spreken over het opzetten van de site www.uitgezet.nl. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor dit gezin en alle andere gezinnen die hetzelfde kan overkomen.
 

Zondag 15 juli: Naar een noodopvanglocatie

Via de sociale dienst is een noodopvang geregeld voor de familie. Ze mogen hier een aantal weken verblijven om zo verder te zoeken naar meer permanente huisvesting.
Daarnaast is in Nederland verdere juridische ondersteuning opgestart om de mogelijkheden voor terugkeer naar Nederland te onderzoeken, in het belang van de kinderen.


 

Woensdag 5 september: Maksim en Denis komen terug naar Nederland

Op advies van de psycholoog komen Maksim en Denis tijdelijk terug naar school in Nederland. In de Oekraïne kunnen ze op dit moment nog geen onderwijs volgen. Daarnaast kunnen ze op deze manier hun vriendjes weer ontmoeten.
 

Woensdag 24 oktober

Op woensdag 24 oktober wordt door de IND een besluit genomen over het verblijf van de familie in Nederland. Is het terecht dat ze zijn uitgezet terwijl er nog procedures liepen of zijn er gronden waarop ze toch mogen blijven?
 

Dinsdag 20 november Manifestatie kinderpardon 3.1 

Op deze Internationale Dag van de Rechten van het Kind wil het 'Burgerinitiatief Kinderpardon', gesteund door De Raad van Kerken Culemborg, De Goede Zaak, Defence for Children, De Popupkerk, lokale politici, het college van B en W, scholen en vele betrokken burgers, aandacht schenken aan deze rechten, zoals Artikel 3.1 waarin het handelen in het belang van het kind centraal staat. Voordrachten, een korte wake, zang en muziek in de Barbarakerk worden hand in hand afgesloten met een grote kring op de Markt van Culemborg, symbool van vriendschap en saamhorigheid. Betrokken en bewogen burgers in Culemborg roepen eenieder op om zo samen te pleiten voor een ruimhartig Kinderpardon. 
 

Zaterdag 15 december Maksim en Denis zijn terug in Kiev

Op woensdag 12 december zijn Maksim en Denis bij hun wekelijkse bezoek aan de vreemdelingenpolitie onverwachts opgepakt en in detentie gezet in Zeist omdat het aangevraagde studievisum voor Maksim is afgewezen. Op zaterdag 15 december zijn ze onder begeleiding naar Kiev gebracht.